حدیث پزشکی

حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند:    انک قد جعلت طبیب نفسک( و عرفت آیه الصحه) و یبین لک الداء و دللت علی الدواء. ای انسان تو طبیب خویشتن قرار داده شده ای( و نشانه سلامت به تو شناسانده شده است) و به دوای آن دردها هم راهنمایی شده ای.

همایشها و سمینارها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 3373
بازديدکنندگان امروز: 18
کل بازديدکنندگان: 663557
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.2500 ثانيه
اساسنامه مرکز


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

اساسنامه مرکز تحقيقات سلامت و دين

مقدمه:

مرکز تحقیقات سلامت و دين به منظور سامان دادن پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه موضوعات سلامت و دين و مسايل مستحدثه پزشکی و پاسخگويی به مسايل مرتبط و زمینه سازی جهت توسعه و بکارگیری احکام دينی در جامعه پزشکی با بهره گیری از اساتید مجرب حوزه و دانشگاه و با تمرکز بر دو مقوله پژوهش و آموزش در سال 1387 در دانشگاه علوم پزشکی قم تاسیس گردید.

 

ماده 1- تعریف

به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات سلامت و دین که در اساسنامه «مرکز تحقیقات» نامیده می شود ، به منظور گسترش پژوهش در مسايل پزشکی و جستجوی راه­حلهای آن در منابع دينی و ارائه راه حل های نوین در امور بهداشتی و درمانی و برای تأمین اهداف زیر تأسیس می گردد.

 

ماده 2اهداف

 1. انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمينه موضوعات مستحدثه طب در منابع دينی.
 2. جمع­آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک و ايجاد بانک اطلاعات مربوطه و انتشار آنها در موضوعات ذيربط.
 3. تربیت و تشويق محققين در زمینه سلامت و دین.
 4. تلاش در جهت نهادينه کردن باورهای دينی مؤثر در نظام سلامت.

 

ماده 3استراتژی

 1. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی حوزه و دانشگاه.
 2. تأسيس سايت و انتشار مقالات در زمينه سلامت و دين.
 3. انتشار فصلنامه در زمينه موضوعات مذکور.
 4. کمک در جهت تهيه متون آموزشی کتب اخلاق پزشکی دانشگاهها.
 5. برگزاری همایش ها و سمینارهای ملی و بین المللی مرتبط.
 6. تربیت نيروهای محقق در زمینه سلامت و دین.

 

ماده 4ارکان مرکز

الف : شورای عالی سياست گذاری

ب : رئیس مرکز

ج: شورای پژوهشی مرکز

 

ماده 5- اعضاء شورای عالی سياست گذاری

 1. معاون پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا نماینده ایشان
 2. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 3. معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 4. رئیس مرکز تحقیقات
 5. دو نفر از اعضای شورای دانشگاه به انتخاب ریاست دانشگاه
 6. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 

ماده 6- وظایف شورای عالی سياست گذاری مرکز تحقیقات

 1. تصویب خط مشی پژوهشی مرکز تحقیقات
 2. نظارت عالی و ارزشیابی مستمر برنامه های مرکز تحقیقات
 3. بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز تحقیقات
 4. بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
 5. تصویب دستورالعملهای مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز تحقیقات
 6. پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز تحقیقات

تبصره : مصوبات شورای عالی مرکز تحقیقات بر اساس سیاست ها و خط مشی های کلی و هماهنگ با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

ماده 7رئیس مرکز تحقیقات

رئیس مرکز تحقیقات از میان اعضاء هیأت علمی دانشگاه و به پیشنهاد شورای عالی مرکز تحقیقات و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر دو سال یک بار منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام مینماید.

 

ماده 8اعضاء شورای پژوهشی مرکز

1. رئیس مرکز

2. رؤسا یا معاونین پژوهشی دانشکده ها

3. مدیر پژوهشی دانشگاه

4. دو نفر از اعضای هیات علمی به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشگاه و تایید ریاست دانشگاه

5. دو نفر از محققين حوزوی علاقمند به تحقيق در زمينه سلامت و دين با پيشنهاد رئيس مرکز و تائيد رياست دانشگاه

 

ماده 9اعضاء مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف) اعضاء دائم : که اعضاء هیأت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز تحقیقات هستند.

ب) اعضاء غیر دائم : محققین صاحب نظر و نیز نمایندگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور و نیز محققین و اساتید مراکز حوزوی در قالب گروههای مختلف که جامع مباحث و مشکلات مطروحه باشد.

 

ماده 10منابع مالی مرکز تحقیقات

الف ) اعتبارات دولتی (جاری و درآمدهای اختصاصی(

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

 

اين اساسنامه با 10 ماده و يک تبصره در تاريخ 13/12/1386 به تصويب رسيد.